Zaznacz stronę
PACJENCI CM FORUS

RODO

22 815 68 00
22 812 03 99

Poniedziałek - Czwartek:  8:00 - 19:00
Piątek:  8:00 - 18:00
Sobota:  8:00 - 13:00
RODO

Z dniem 31 grudnia 2022 r. „FORUS Centrum Medyczne Jarosław Dąbrowski” z siedzibą w Warszawie (04-771), ulica Łańcucka 2F, NIP 9521741459, REGON: 140467413, prowadzoną przy ul. Mrówcza 198 04-697 Warszawa jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru RPWDL pod nr Księgi 000000157396, zaprzestaje wykonywania działalności leczniczej w rozumieniu
art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Celem wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 30a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, „FORUS Centrum Medyczne Jarosław Dąbrowski” przekazuje KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, 04 – 749 ulica Bursztynowa 2c, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000817248, NIP 7171835956, REGON: 385001892, dokumentację medyczną pacjentów, po zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej.

KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna, jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w rozumieniu powyższego przepisu, przejmuje zadania „FORUS Centrum Medyczne Jarosław Dąbrowski” wraz z przekazaną mu dokumentację medyczną.

Mając na uwadze powyższe, ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH od dani 1 stycznia 2023 r. jest KOLMED Kompleksowa Obsługa Medyczna Sp. z o.o. Sp. k., adres: ul. Bursztynowa 2c, 04-749 Warszawa. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są w POLITYCE PRYWATNOŚCI

W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu usług dla naszych pacjentów współpracujemy z innymi podmiotami

Placówka

Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Kolmed -
Warszawa, Międzylesie, Wawer

ul. Bursztynowa 2c
04-749 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8:00 - 19:00
Wtorek 8:00 - 19:00
Środa 8:00 - 19:00
Czwartek 8:00 - 19:00
Piątek 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 13:00
umów wizytę już teraz

Wybierz odpowiednią formę kontaktu z nami

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe.

Skip to content